Köpguide

Köpprocessen

Önskelista
Börja gärna med att skriva en önskelista över vad som är viktigt i ert framtida boende. Det kan handla om läge, pris, storlek, eller placering i fastigheten, om det rör sig om en lägenhet. Önskar ni utsikt över hav och berg? Vill du ha nära till strand, pool, flygplats, eller golfbana? Tänk också igenom vilket skick bostaden bör vara i. Önskar ni en inflyttningsklar bostad, ett renoveringsobjekt eller nyproduktion?

Val av mäklare
Det är viktigt att du väljer en fastighetsmäklare du känner dig trygg med. Fastighetsmäklaren är en expert som finns till för att ge dig hjälp och rådgivning genom hela köpprocessen. Norra Cypern Fastigheter är ett oberoende mäklarföretag med utbildade och registrerade fastighetsmäklare. Vi är inte ”förmedlare” av bostäder och vi är inte heller knutna till något byggbolag. När du ska köpa bostad utomlands är det mycket viktigt att du väljer en seriös mäklarbyrå med kunskap och erfarenhet. Mäklaren skall vara där för dig som kund och för att du skall göra en så bra affär som möjligt. Vi på Norra Cypern Fastigheter är svenska fastighetsmäklare som sedan åtta år tillbaka är fast bosatta på norra Cypern. Vi har ett utbrett kontaktnät och en mycket god kunskap om den cypriotiska bostadsmarknaden. Under åren som gått har vi sålt bostäder till ett stort antal skandinaver och vi kan visa upp flertal nöjda referenser.

Finansiering
Vårt tips är att du börjar med att se över hur ditt bostadsköp ska finansieras. Då kan du snabbt slå till när rätt bostad dyker upp. Om du behöver ta ett lån så går det generellt att belåna fastigheten via cypriotisk bank upp till 50% av marknadsvärdet. Vid köp av nyproduktion erbjuder de flesta byggbolagen på Cypern möjlighet till att låna 30-70% av köpeskillingen. Du kan också välja att belåna din svenska bostad i svenska kronor, eller kombinera fler av ovanstående alternativ. Vi hjälper dig att hitta ett bra upplägg som passar dig.

Val av juridiskt ombud
En stor skillnad är att köparen på Cypern, och många gånger även säljaren – företräds av ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudet hjälper dig genom hela affären och tillvaratar endast dina intressen. Som köpare väljer du fritt ditt juridiska ombud.

Det juridiska ombudet kontrollerar om det finns brister och fel i fastighetsregistret, att bostaden inte är belastad av gamla lån eller servitut, att bostaden verkligen ägs av den person som uppger sig vara ägaren och att inga gamla räkningar ligger förfallna till betalning.  

Köptillstånd
För att kunna äga en bostad på Cypern behöver du få ett tillstånd av myndigheten Interior Ministry som kallas “Permission to Purchase”. Det här hjälper ert juridiska ombud till med i samband med köpprocessen och kostnaden för detta ingår redan i deras arvode. De behöver kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret från landet ni är skrivna i.

Priser
Priset på cypriotiska bostäder är ett accepterat pris av säljaren. På Cypern är det ovanligt med budgivning, istället gör säljaren affär med den köpare som är beredd att betala det begärda priset eller det lägre pris man kommit överens om efter förhandling.

Skatter
Utöver köpeskillingen så tillkommer det 8.5% i skatter för en förstagångsköpare. Den består av 0.5% i stämpelskatt som betalas inom 14 dagar efter kontraktsskrivning, 5% i moms och 3% i lagfartsskatt som båda betalas vid överföring av lagfart.

Kontrakt
När köpare och säljare är överens så skriver man ofta ett reservationskontrakt och i samband med det erlägger köparen vanligtvis mellan £2.000 – £5.000 till juridiska ombudets depositionskonto. Beloppet varierar beroende på hur mycket bostaden kostar. När reservationskontraktet är påskrivet så tas bostaden direkt bort från marknaden. Köparens och säljarens juridiska ombud påbörjar sedan sin due diligence för bostaden och tar fram det fullständiga köpekontraktet. Vissa villkor är obligatoriska och fastställda i lag, andra är fria villkor mellan parterna.

Betalning
Betalningen ser olika ut beroende på om det är en andrahandsförsäljning eller om det är nyproduktion. Vid en andrahandsförsäljning sker hela betalningen oftast inom en månad efter kontraktsskrivning. Vid köp av nyproduktion betalas inte hela köpeskillingen direkt utan betalningen sker i stegvis enligt avtal. Det vanliga är att man delar upp den i fem steg:

  1. Vid kontraktsskrivning.
  2. När grunden av huset är lagt.
  3. När husstommen och väggar står klara.
  4. När fönster, golv, kök och badrum är färdiga. 
  5. Vid slutbesiktning och överlämning av nycklar.

Betalningen sker till ditt juridiska ombuds kundkonto. Det juridiska ombudet kontrollerar att byggbolaget fullföljt sina åtaganden enligt kontrakt innan betalningen förs vidare till dem.

Tillträde
På tillträdesdagen träffas köpare och säljare med respektive ombud samt mäklare hos Notarius Publicus. Alternativt att de juridiska ombuden har fullmakt att representera köparen eller säljaren så att dessa inte behöver närvara fysiskt. Här upprättas då ”överlämnandet av fastighetskontraktet”. Vid detta tillfälle säkerställs köparens och säljarens identiteter samt bostadens skick.

Njut
Grattis! Du är nu ägare till en bostad på Medelhavets mest solsäkra ö. Vi ser till att köpprocessen blir trygg och smidig, så att du omedelbart efter att ha fått nycklarna i handen kan börja njuta av din nya livsstil som fastighetsägare på Cypern!