Köpguide

Köpguide

Önskelista
Börja gärna med att skriva en önskelista över vad som är viktigt med ert framtida boende. Det kan handla om sådant som läge, pris och storlek. Önskar ni utsikt över havet? Vill ni ha nära till strand, pool, flygplats eller golfbana? Fundera också på om ni önskar en inflyttningsklar bostad, ett renoveringsobjekt eller kanske nyproduktion?

Val av mäklare
Det är viktigt att ni väljer en fastighetsmäklare som ni känner er trygg med. Fastighetsmäklaren är en expert som finns till för att ge er hjälp och rådgivning genom hela köpprocessen. Norra Cypern Fastigheter är ett oberoende mäklarföretag med utbildade och registrerade fastighetsmäklare. Vi är inte ”förmedlare” av bostäder och vi är inte heller knutna till något byggbolag. När ni ska köpa bostad utomlands är det mycket viktigt att ni väljer en seriös mäklarbyrå med både kunskap och erfarenhet. Mäklaren skall vara där för er som kund och för att ni skall kunna göra en så bra affär som möjligt. Vi på Norra Cypern Fastigheter är svenska fastighetsmäklare som sedan åtta år tillbaka är fast bosatta på norra Cypern. Vi har ett utbrett kontaktnät och en mycket god kunskap om den cypriotiska bostadsmarknaden. Under åren som gått har vi sålt bostäder till ett stort antal skandinaver och vi kan visa upp flertal nöjda referenser.

Finansiering
Vårt tips är att ni börjar med att se över hur ert bostadsköp ska finansieras. Då kan ni snabbt slå till när rätt bostad dyker upp. Om ni behöver ta ett lån så går det generellt att belåna fastigheten via cypriotisk bank med upp till 50% av marknadsvärdet. Vid köp av nyproduktion erbjuder de flesta byggbolagen på Cypern möjlighet att låna 30-70% av köpeskillingen. Ni kan också välja att belåna er svenska bostad i svenska kronor, eller kombinera flera av ovanstående alternativ. Vi hjälper er att hitta ett bra upplägg som passar er.

Val av juridiskt ombud
Köparen och många gånger också säljaren företräds på Cypern av ett juridiskt ombud. Det juridiska ombudet hjälper er genom hela affären och tillvaratar endast era intressen. Som köpare väljer ni fritt ert juridiska ombud. Det juridiska ombudet kontrollerar så det inte finns brister och fel i fastighetsregistret, att bostaden inte är belastad av gamla lån eller servitut och att inga gamla räkningar ligger förfallna till betalning. 

Köptillstånd
För att kunna äga en bostad på Cypern behöver ni få ett tillstånd av myndigheten Interior Ministry som kallas “Permission to Purchase”. Det här hjälper ert juridiska ombud till med i samband med köpprocessen och kostnaden för detta ingår redan i deras arvode. De behöver kunna visa upp ett utdrag ur belastningsregistret från landet ni är skrivna i.

Priser
Priset på cypriotiska bostäder är ett accepterat pris av säljaren. På Cypern är det ovanligt med budgivning, istället gör säljaren affär med den köpare som är beredd att betala det begärda priset eller det lägre pris man kommit överens om efter förhandling.

Skatter
Utöver köpeskillingen så tillkommer det 8,5% i skatter för en förstagångsköpare. Skatten består av 0,5% i stämpelskatt och betalas inom 14 dagar efter kontraktsskrivning, 5% i moms och 3% i lagfartsskatt som båda betalas vid överföring av lagfart.

Kontrakt
När köpare och säljare är överens så skriver man ett reservationskontrakt och i samband med det erlägger köparen vanligtvis mellan £2.000 – £5.000 till juridiska ombudets depositionskonto. Beloppet varierar beroende på hur mycket bostaden kostar. När reservationskontraktet är påskrivet så tas bostaden direkt bort från marknaden. Köparens och säljarens juridiska ombud påbörjar sedan sin due diligence för bostaden och tar fram det fullständiga köpekontraktet. 

Betalning
Betalningen ser olika ut beroende på om det är en andrahandsförsäljning eller om det är nyproduktion. Vid en andrahandsförsäljning sker hela betalningen oftast inom en månad efter kontraktsskrivning. Vid köp av nyproduktion betalas inte hela köpeskillingen direkt utan betalningen sker i stegvis enligt avtal. Det vanliga är att man delar upp den i fem steg:

– Vid kontraktsskrivning.
– När grunden av huset är lagt.
– När husstommen och väggar står klara.
– När fönster, golv, kök och badrum är färdiga.
 – Vid slutbesiktning och överlämning av nycklar.

Betalningen sker till ert juridiska ombuds kundkonto. Det juridiska ombudet kontrollerar att byggbolaget fullföljt sina åtaganden enligt kontrakt innan betalningen förs vidare till dem.

Tillträde
På tillträdesdagen träffas köpare och säljare med sina respektive ombud, alternativt att de juridiska ombuden har fullmakt att representera köparen eller säljaren så att dessa inte behöver närvara fysiskt. Här upprättas ”överlämnandet av fastighetskontraktet”. Vid detta tillfälle säkerställs köparens och säljarens identiteter samt bostadens skick.

Njut
Grattis! Ni är nu ägare till en bostad på Medelhavets mest solsäkra ö. Vi ser till att köpprocessen blir trygg och smidig, så att ni omedelbart efter att ha fått nycklarna i handen kan börja njuta av er nya livsstil som fastighetsägare på Cypern!