fbpx

Integritetspolicy

Ditt förtroende för Norra Cypern Fastigheter är viktigt för oss. Du ska alltid kunna känna dig trygg i att vi hanterar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt, och att det sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder persondata och hur dessa hanteras av denna webbplats. Genom att använda Norra Cypern Fastigheters tjänster accepterar du vår integritetspolicy och vårt sätt att behandla dina personuppgifter. Har du frågor eller synpunkter angående detta är du välkommen att kontakta oss på info@ncfastigheter.se.

Vilken information samlar vi in?
Viss information som vi samlar in görs av juridiska skäl. Vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. När du kontaktar oss kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information på ett flertal sätt. Exempel på detta är när du fyller i ett kontaktformulär, besöker vår webbplats eller kommunicerar med oss på annat sätt.
När du besöker vår webbplats lagrar vi information om din användning. Det är teknisk information som omfattar webbläsare, operativsystem samt IP-nummer. Det finns också tillfällen när vi behöver spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal och leverera det vi utlovat. För den lagliga grunden ”berättigat intresse” görs alltid en noggrann avvägning mellan intresset av vår behandling av personuppgifter och individens intresse av att skydda sina personuppgifter. För att kunna fullfölja den lagliga grunden ”berättigat intresse” behöver vi analysera hur tjänsterna används för att kunna ge dig service i form av relevant kommunikation, de tjänster du är intresserad av samt för att kunna anpassa erbjudanden via direkt kommunikation med dig eller via sociala media.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Personuppgifter lagras av Norra Cypern Fastigheter så länge som det är nödvändigt för de ändamål som nämns i denna policy. Exempelvis under den tid det tar för oss att kunna utföra det vi lovat dig enligt avtal eller överenskommelser. Det kan också vara så länge det krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Vi gallrar regelbundet de personuppgifter vi har registrerade och vidtar åtgärder för att hålla våra register aktuella och relevanta.

Cookies
Vi använder cookies och liknande spårningstekniker för att kunna förbättra användarupplevelsen av vår webbplats. Cookies är en liten textfil från vår webbserver som sparas i din dator. Dessa används dels för att samla in statistik om de som besöker vår webbplats men också för att kunna personanpassa delar av webbplatsen och därmed kunna erbjuda dig relevanta tjänster och produkter.

Pixlar
Utöver cookies använder vi även pixlar på vår webbplats. Det är ett elektroniska verktyg som gör det möjligt för oss att kunna visa anpassade annonser för dig. Varje pixel samlar information om ditt beteende när du besöker vår webbplats och informationen lagras hos oss. Norra Cypern Fastigheter kan sedan använda den informationen för att skapa målgrupper för vår marknadsföring. Vi kan ta fram annonser anpassade för respektive målgrupp som vi publicerar på de webbplatser vars pixlar vi använder oss av. Informationen som samlas in genom pixeln är aggregerad och kan inte kopplas samman med dig som individ.
Vi använder oss av pixlar från Google och Facebook. Anledningen är att vi på ett bättre sätt kan presentera annonser för dig när du besöker webbplatser som drivs av Facebook eller Google. Genom annonserna kan du få information som vi tror att du är intresserad av. Facebook-pixeln är endast aktiverad om du har ett konto hos Facebook och har gett Facebook tillåtelse att visa anpassade annonser för dig. Du kan när som helst återkalla ditt godkännande till anpassade annonser på Facebook genom att ändra ditt Facebooks-kontos inställningar. Utöver informationen som samlas in genom Facebook-pixeln på vår webbplats kan Facebook även samla in information om ditt beteende på deras webbplats.

Om vi ber om ditt personnummer
Det finns tillfällen när vi behöver ha ditt personnummer för att kunna säkerställa din identitet. Det sker endast när det är tydligt motiverat, till exempel vid en avtalsskrivning.

Dela dina personuppgifter
Norra Cypern Fastigheter säljer inte dina personuppgifter till någon och vi är noga med vem vi delar uppgifterna med. I vissa fall kan det vara nödvändigt för oss att dela dina personuppgifter med tredje part, exempelvis bank, advokatbyrå eller byggbolag men det görs först när ett avtal om köp eller försäljning skall skrivas. Om och sker ser vi till att överföringen av uppgifterna sker på ett säkert sätt som bevarar din integritet.

Dina rättigheter som registrerad
Du kan när som helt begära information om vilka uppgifter vi har om dig samt begära att rätten till vår behandling av dina uppgifter begränsas.

Du kan när som helst begära att vi raderar dina personuppgifter. Finns det juridiska skäl till att vi måste ha dem kvar kommer vi att neka din begäran. Det kan röra sig om bokförings- och skattelagstiftning samt bank- och penningtvättslagar.

Du kan när som helst begära att vi ändrar felaktiga, irrelevanta eller ofullständiga uppgifter om dig.

Har du lämnat samtycke till viss behandling kan du när som helst återkalla detta samtycke.

Ändringar i integritetspolicyn
Norra Cypern Fastigheter gör löpande förändringar i denna integritetspolicy. När en ny version tas fram kommer den att göras tillgänglig på denna webbplats. Om väsentliga ändringar görs som kräver ditt samtycke kommer vi att kontakta dig.