fbpx

Användarvillkor

Tack för att du använder Norra Cypern Fastigheters webbplats, ncfastigheter.se
Genom att gå in på denna sida och anses du ha accepterat våra användarvillkor. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra och uppdatera villkoren samt att även begränsa användandet av webben och våra tjänster utan att särskilt upplysa dig som användare om ändringar. Vid ändringar publiceras aktuella villkor för användandet på denna sida.

De tjänster som marknadsförs eller tillhandahålls via denna webbplats är inte tillgängliga för alla användare överallt. Om Norra Cypern Fastigheter bedömer att tillhandahållandet av en tjänst inte är till gagn för användaren eller om tillhandahållandet skulle komma att strida mot lagstiftning, praxis eller annan rättslig reglering tillhandahålls inte tjänsten.

Förbud mot användning av material från ncfastigheter.se
Informationen på ncfastigheter.se har databasskydd enligt upphovsrättslagen. Skyddet innebär att det är förbjudet att utan tillstånd från Norra Cypern Fastigheter, framställa exemplar av hela eller delar av innehållet på ncfastigheter.se och/eller göra det tillgängligt för allmänheten, exempelvis på en annan webbplats.

Webbplatsens utseende och layout, texter och fotografier är skyddade enligt Upphovsrättslagen. All otillåten användning medför ersättningsskyldighet för det olovliga nyttjandet, och skadestånd om användningen skett avsiktligt eller genom oaktsamhet. Om man avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot Upphovsrättslagen kan man dessutom straffas med böter eller fängelse upp till två år.

All marknadsföring skall enligt marknadsföringslagen stämma överens med god marknadsföringssed. Att använda någon annans annonser för egen marknadsföring är inte förenligt med god marknadsföringssed. Vill du länka till hela eller delar av innehållet på ncfastigheter.se måste du alltid inhämta ett skriftligt tillstånd från oss innan det görs tillgängligt för allmänheten.

Ansvarsbegränsning
Allt material som finns tillgängligt via Norra Cypern Fastigheters webbplats är i huvudsak avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen är inte alltid uttömmande eller uppdaterad. Felskrivningar och tekniska brister kan tyvärr också förekomma.

Norra Cypern Fastigheter ansvarar inte för information och material på våra agenters webbplatser och sociala media.Tillämplig lag
Tolkning och tillämpning av våra användarvillkor ska ske enligt svensk lag. Om du har frågor kring användarvillkoren är du välkommen att kontakta Norra Cypern Fastigheter.